Cookieregler

Reumert-salon: Virkelig/krop/uvirkelighed

Som moderator i snakken om Virkelighed/krop/uvirkelighed tog jeg udgangspunkt i en oplevelse, jeg har haft som underviser på Skuespillerskolen i Aarhus. Forskellen mellem kunsten i undervisningslokalet og virkeligheden lige uden for murene var slående, og det har siden fået mig til at tænke over, hvordan skuespillere bevarer virkeligheden, ægtheden og troværdigheden i sig, uden udtrykket bliver uvirkeligt og derved fremmed for publikum.

Af Henning Sprogøe

Salonen tog udgangspunkt i billedkunstneren Jesper Justs performance-forestilling Interpassivities, der netop arbejder med kontrasten imellem fire polske håndværkere og seks dansere fra Corpus-kompagniet, der alle deltager på lige fod i forestillingen. Jesper Just fortalte, at det for ham har været vigtigt at undersøge de forskellige kroppes ’kvalitet’ og funktionalitet og at udfordre publikums traditionelle placering i et teatralsk rum.

Salonen fik derefter åbnet op for en snak om grænserne imellem virkelighed, virtualitet og om kunstens rolle i det landskab. Tine Fischer, der arbejder med film i dokumentarisk form, fandt de virtuelle tiltag omkring os grundlæggende stimulerende, mens Morten Munthe Fenger var skeptisk over for vores internet-afhængighed og alarmeret over oplevelsen af mangel på nærvær. I den sammenhæng var Jesper Justs forestilling, der tvinger publikum til at være til rådighed og derved fysisk opleve ti kroppes sprog, en fremragende udfordring.

Publikum i salonen stillede oplagt spørgsmålstegn ved, om det er vigtigt, at kunst udtrykker autenticitet. For Michael Bank Christoffersen var netop kontrasten imellem det autentiske og det kunstige drivkraften i hans arbejde.

Fotografiet af en gruppe teenagere, der sidder foran et klassisk maleri mens de alle er optagede af deres mobiler, fik samtalen i salonen drejet ind på de mange måder, kunst i nuet opleves på. Hvordan skal kunst mærkes? Hvordan skal kunst forstås? Hvordan skal kunst påvirke? Aftenen satte tanker i gang om, hvordan vi bevarer sansningen i de utallige nye måder, vi møder kunsten og hinanden på, og gav fornyet appetit til mødet med kunsten i virkeligheden.

 

I panelet sad:

Michael Bank Christoffersen – overinspektør, kunstmuseet Heart 
Jesper Just – billedkunstner 
Morten Munthe Fenger – psykolog og forsker i internetbaseret behandling 
Tine Fisher – direktør, CPH:DOX

Moderator:
Henning Sprogøe – skuespiller og medlem af Årets Reumert-jury

Reumert-salonen blev afholdt den 10. marts 2017 på Det Kongelige Teater, Corpus, Gamle Scene