Cookieregler

Reumert-salon - pulsen på skolereformen

På en meget velbesøgt og livlig Reumert-salon i forbindelse med Aprilfestivalen i Frederikssund tog det danske børne/ungeteatermiljø pulsen på skolereformen.

Man kan roligt starte med at slå en ting fast: der er sket en meget markant udvikling på blot få år. Hvor det for nogle år siden var både problematisk, og i nogle kredse også nærmest en provokation at tale om læringsmål og læseplaner, er forbeholdende nu afløst af et proaktivt, kreativt og sprudlende engagement i skolereformen og dens muligheder for at koble kunst og læring.

Fra mange sider blev der peget på, at dette er en enestående chance - det er nu både muligt og en del af rammen, at udforske krydsfeltet mellem kunst og læring, og der var bred enighed om, at denne mulighed skal bruges, udforskes, udnyttes og måske også af og til udfordres. Såvel paneldeltagerne som deltagerne i øvrigt bidrog med en lang række eksempler på, hvordan samarbejdet kan foregå, hvad der skal til for at få det til at fungere, og hvordan det kan videreudvikles i fremtiden. Flere bidrog også med henvisninger til forskellige portaler og platforme, der opsamler viden om eksisterende samarbejder, værktøjer, best practice, og råd og vejledning i øvrigt. I den forbindelse pegede flere også på at udnytte og forhåbentlig videreudvikle eksisterende ordninger som huskunstnerordningen og skoletjenester, der har vist sig som velfungerede initiativer, der giver et stort både kunstnerisk og læringsmæssigt udbytte for alle involverede.

Skal man opsamle dagen i tre gode råd, kunne det være:

- lær det sprog, skolesystemet taler

- involver alle berørte parter i udviklingsarbejdet

- brug løs af noget, der allerede fungerer

I forhold til fremtiden, pegede flere også på behovet for at skabe bæredygtighed, såvel kunstnerisk som økonomisk og organisatorisk. Efter veloverståede hvedebrødsdage, bliver der snart behov for enten forlængede ekstra bevillinger, eller at gentænke de eksisterende tiltag, så det kan videreføres inden for de eksisterende rammer.

Den diskussion kræver helt sikkert yderligere opmærksomhed, og vil givet blive tema for mange fremtidige diskussioner.

-

Skrevet af Søren Friis Møller, Ph.d. B.A., MMD. Adjunkt ved Institut for ledelse, politik og filosofi, CBS. Han fungerede som moderator for denne Reumert-salon.

Pulsen på Skolereformen

Årets anden Reumert-salon fandt sted under Aprilfestivalen i Frederikssund den 22. april 2015 under overskriften "Pulsen på skolereformen".

Her debatterede man bl.a.: Findes der nye veje til samarbejde? På hvilke områder ser skolerne, at scenekunsten kan byde ind? Hvilke muligheder ser teatre og kunstnere i den nye skolereform?

Lyt til podcast fra salonen

 

I panelet sad Kim Hollesen fra Skoletjenesten, Søren Bechmann fra Undervisningsministeriet, Karen Nielsen fra Teater Tasken, Sine Sværborg fra ZeRUM, Tine Eibye fra Randers Egnsteater.

Moderator til arrangementet var Søren Friis Møller, Ph.d. B.A., MMD. Adjunkt ved Institut for ledelse, politik og filosofi, CBS.