Cookieregler

Reumert-salon: Pulsen på skolereformen

15.04.2015

Årets anden Reumert-salon 2015 foregår på Aprilfestivalen i Frederikssund. Her tager vi pulsen på skolereformen og spørger: Findes der nye veje til samarbejde?

På hvilke områder ser skolerne, at scenekunsten kan byde ind? Hvilke muligheder ser teatre og kunstnere i den nye skolereform?

Skolereformen har medført en ny virkelighed, som skolerne og ikke mindst teatrene skal lære at navigere i. Dette arrangement præsenterer forskellige oplæg og tilgange til nye samarbejdsformer mellem skolerne og teatrene.

Ouverturen til Reumert-salonen er hørespillet 'Lyt til Skolen', produceret af Teater Tasken. 'Lyt til Skolen' handler om skolens liv, før og nu og kan høres på skolerne frem til 30. april 2015.

I panelet sidder:

Skoletjenesten v. Kim Hollesen, som har særligt fokus på, hvordan man styrker brugen af det eksterne læringsmiljø med fokus på scenekunst til opnåelse af synergi og videndeling.

Undervisningsministeriet v. Søren Bechmann, som har afklarende information vedrørende skolereformen.

Karen Nielsen fra Teater Tasken med vinklen fra en arbejdende kunstners syn på samarbejdet.

Sine Sværborg fra ZeRUM præsenterer konkrete metoder til at integrere 'Scenekunst i undervisningen'.

Tine Eibye fra Randers Egnsteater fortæller om 'Dramatik i samspil med danskfaget'.

Moderator til arrangementet er Søren Friis Møller, Ph.d. B.A., MMD. Adjunkt ved Institut for ledelse, politik og filosofi, CBS.

Publikum opfordres på det varmeste til at deltage i panelets debat. Tilmelding skal ske til: nj@teatercentrum.dk.

Deltag i Reumert-salon

Reumert-salon: Pulsen på skolereformen

22. april 2015 kl. 16.00-18.00

Præstegården, Store Sal, Kirkegade 7, Frederikssund

Aprilfestivalen

Tilmelding skal ske til: nj@teatercentrum.dk

Mød panelet

I panelet sidder Kim Hollesen fra Skoletjenesten, Søren Bechmann fra Undervisningsministeriet, Karen Nielsen fra Teater Tasken, Sine Sværborg fra ZeRUM, Tine Eibye fra Randers Egnsteater.

Moderator til arrangementet er Søren Friis Møller, Ph.d. B.A., MMD. Adjunkt ved Institut for ledelse, politik og filosofi, CBS.