Cookieregler

Nytter politisk kunst?

Nytter politisk kunst? blev der spurgt som titel på årets anden Reumert-salon. Og JA, politisk kunst nytter, var konklusionen efter endt salon.

Reumert-salonen blev afholdt i fælleslokalerne i Højhuset på Peder Lykkes Vej i forbindelse med forestillingen 'En landsby på højkant'. Diskussionen tog afsæt i en generel nysgerrighed efter at afsøge: Hvad politisk kunst skal kunne? Hvem skal være modtager af kunstens nytteværdi? Hvornår nytter den politiske kunst? Samt en diskussion af politisk kunst og etiske spilleregler – hvem definerer disse og hvordan udvikler/begrænser de processen og værket?

Konceptet for salonen var at diskutere den politiske kunst på et generelt plan med konkrete eksempler fra de indbudte paneldeltageres professionelle virke og hverdag.

En del af konklusionen blev at:

  • Den politiske kunst kan generere social forandring og give legitimeringen til de brugere og grupper, som oftest ikke bliver hørt i samfundet
  • Politisk kunst kan være med til at pege frem mod en politisk løsning på konkrete samfundsproblemer 
  • Politisk kunst kræver en stor grad af respekt, lydhørhed og værdighed over for de medvirkende og deres fremstilling i det endelige værk 
  • Politisk kunst har altså en høj grad af nytteværdi på såvel et personligt som politisk samfundsplan

Af Rie Hammer, Reumert-jurymedlem og redaktør på Teater 1 

I panelet sad:

Niels Bjørn - Urbanist, Arkitekt og Filminstruktør
Kenneth Balfelt - Billedkunstner
Lene Skytt - Instruktør og medlem af kunstkollektivet FAMILIEN
Torben Joensen - Beboerformand for Højhuset

Moderator:
Rie Hammer - Reumert-jurymedlen og redaktør på Teater 1