Cookieregler

Og nu til noget helt andet...

Den næste Reumert-salon sætter fokus på en ny teaterform. Intentionen er at give publikum et indblik i hvilke tanker og perspektiver, der ligger bag Borgerscenen på Aarhus Teater.

Reumert-salonen har inviteret både medvirkende fra teatret, instruktør Anne Zacho Søgaard og folk uden for teatret, lektor Ida Krøgholt, instruktør Per Smedegaard, teaterchef på Svalegangen og Den Gamle Bys museumsinspektør Martin Brandt Djupdræt til at fordybe sig i borgerscenens muligheder sammen med publikum.

På Borgerscenen handler det om publikum selv på scenen – ikke for at spille en rolle (som i amatørteater), men for at stå på scenen med deres egne historier. Og hvorfor nu det? Fordi virkeligheden ofte overgår fiktionen? Fordi vi længes efter et mere realistisk udtryk i teatret?  Fordi autenticitet er blevet det nye guld for teatret? Og hvad betyder i det hele taget dette fokus på det autentiske for teatrets fremtid? Alt det glæder jeg mig til at blive klogere på ved at følge Aarhus Teaters borgerscene og ved at sætte fokus på borgerscenen og borgerinddragelse på den næste Reumert-salon.

Aarhus Teater har valgt ti forskellige ganske almindelige midtjyske borgere til at fortælle om deres vidt forskellige erfaringer med naboer og naboskab. De har arbejdet med deres egne fortællinger længe før premieren, men de har arbejdet med andre redskaber, end dem skuespillere har. De har haft instruktør Anne Zacho Søgaard til at redigere deres fortællinger og til at arbejde med dem om deres sceniske performance.

Borgerteater har været dyrket i forskellige former i Tyskland siden årtusindskiftet. Teatergrupper som Rimini Protokoll, She She Pop og Gob Squad (som gæstede Aarhus i festugen 2008) har alle arbejdet med ikke-professionelle skuespillere, ofte kaldet ”hverdagseksperter”, på forskellig måde. De behøver ikke noget skuespiller-håndværk. Gennem deres tilværelse har de ’prøvet’ nok på det, de vil fortælle på scenen. Staatsschauspiel Dresden har siden sæson 2009/10 haft en borgerscene. I Mannheim, Karlsruhe og Salzburg har man haft noget lignende. Instruktør Clemens Bechtel udtalte i 2013 i forbindelse med den seneste borgerscene: ”Vi bedriver så at sige mundtlig historiefortælling. Det dramatiske i mange menneskers personlige erfaringer er på sin egen måde teatralsk og rummer et enormt potentiale”.

I Danmark er denne form for teater så småt ved at udvikle sig. Før jul tog Aalborg Teater livtag med temaet kærlighed på deres borgerscene, hvor byens borgere skildrede forskellige måder at opleve kærligheden på. Og så skal det nævnes, at Christian Lollike i sin forestilling, ”All my dreams come true” indflettede ’hverdagseksperter’ som fortalte om deres tilværelse med forskellige handikaps.

Måske er det netop denne cross-over form, der kommer til at udvikle sig: flere og flere forestillinger der blander fiktion og virkelighed på en synlig måde for at relatere det fiktive til det dynamiske dramatiske materiale, som ligger i borgernes egen verden?

Reumert-salon på Aarhus Teater

Reumert-salon - 'Publikum besætter teatret' på Borgerscenen, Aarhus Teater

Onsdag den 30. april kl. 17.00

Aarhus Teater, Stiklingen
Teatergaden
8000 Aarhus C

Der er gratis adgang. Billetter kan bestilles her

Janicke Branth

Janicke Branth er cand.phil og dramaturg. Hun har været chefdramaturg på Aarhus Teater fra 1979 – 1998 og rektor for Dramatikeruddannelsen fra 1998-2010.
Hun har været medlem af Reumert-juryen siden 2003 og arbejder nu som underviser på flere teaterskoler og dramaturgisk konsulent bl.a. på Svalegangen. Hun er desuden medredaktør af teatertidsskriftet Peripeti.