Cookieregler

Kriterier

Reumert-juryen vælger hvert år de nominerede og prismodtagerne ud fra fastlagte kriterier. 

For at komme i betragtning til en nominering skal forestillinger have haft premiere inden for juryens bedømmelsesperiode. Forestillinger, der er co-produceret med udenlandske teaterkompagnier, kommer i betragtning i den sæson, hvor forestillingen har dansk premiere. 

Flere af juryens medlemmer har i kraft af deres arbejde og hverv i øvrigt berøring med teatre og kompagnier landet over. For at sikre juryens habilitet er det derfor en regel, at man som jurymedlem ikke må nominere eller udtale sig om kunstnere og forestillinger, som man har en nær personlig eller professionel relation til. 

Årets Hæderspris

Årets Hæderspris tildeles en scenekunstner, der på enestående vis har bidraget til en positiv udvikling af scenekunsten i Danmark gennem en årrække, og som stadig er aktivt udøvende. Til grund for valget af modtageren af Årets Hæderspris ligger to kriterier:
• Scenekunstnerkriteriet, hvilket betyder, at hædersprisen tildeles for skabende og/eller udøvende kunstnerisk indsats og for den kunstneriske indflydelse og inspiration, som prismodtageren har givet dansk scenekunst gennem sin karriere.
• Aktualitetskriteriet indebærer, at prismodtageren skal have ydet en eller flere bemærkelsesværdige kunstneriske præstationer inden for de seneste sæsoner.
Årets Hæderspris kan kun modtages én gang.

Årets Forestilling

Prisen gives til den bedste danske, professionelle opsætning inden for alle scenekunst-genrer. Der bliver lagt vægt på alle aspekter af forestillingen, alle medvirkendes præstationer, instruktionen, dramatikken, scenografi, lys, lyd og evt. sceniske effekter m.v.

Årets Mandlige Hovedrolle

Prisen gives til den bedste mandlige hovedrolle-præstation. Hovedroller defineres som de markant største roller i en opsætning. Prismodtageren skal have fortolket sin rolle på en gribende, nyskabende eller på anden vis original måde.

Årets Kvindelige Hovedrolle

Prisen gives til den bedste kvindelige hovedrolle-præstation. Hovedroller defineres som de markant største roller i en opsætning. Prismodtageren skal have fortolket sin rolle på en gribende, nyskabende eller på anden vis original måde.

Årets Mandlige Birolle

Prisen gives til bedste mandlige birolle-præstation. Biroller defineres både som små og mellemstore roller, herunder særlige præstationer i ensemble-forestillinger. Der bliver lagt vægt på, at rollen fremstår som en væsentlig del af forestillingens helhed.

Årets Kvindelige Birolle

Prisen gives til bedste kvindelige birolle-præstation. Biroller defineres både som små og mellemstore roller, herunder særlige præstationer i ensemble-forestillinger. Der bliver lagt vægt på, at rollen fremstår som en væsentlig del af forestillingens helhed.

Årets Instruktør

Prisen gives for den bedste instruktion i en given opsætning inden for alle genrer. Der bliver lagt vægt på forestillingens kunstneriske helhedsindtryk, og desuden vil samtlige facetter af instruktionens kunst blive inddraget i bedømmelsen. Både danske og udenlandske instruktører af i øvrigt danske opsætninger kan komme i betragtning.

Årets Scenedesign

Prisen gives for det bedste scenedesign i en given opsætning inden for alle genrer. Det vil sige scenografi, kostumer, lys- eller lyddesign, mm. Der bliver lagt vægt på den præmieredes bidrag til den samlede forestilling. Både danske og udenlandske kunstnere fra i øvrigt danske opsætninger kan komme i betragtning.

Årets Dramatiker

Prisen gives for årets bedste nye danske dramatik. Der bliver lagt vægt på tekstens eller teksternes egnethed for teater samt dens/deres litterære kvalitet.

Årets Opera

Prisen gives til den bedste opera. Der bliver lagt vægt på forestillingens kunstneriske helhed, herunder både den musikalske og den sceniske fremførelse.

Årets Børne- / Ungdomsforestilling

Prisen gives til den bedste børne- og ungdomsforestilling. Der bliver lagt vægt på helhedsindtrykket af forestillingens kunstneriske kvaliteter, herunder forestillingens egnethed for den aldersgruppe, den henvender sig til.

Årets Musical / Teaterkoncert / Show

Prisen gives til den bedste musical, teaterkoncert eller show. Der bliver lagt vægt på forestillingens vellykkethed inden for sin genre, på fremførelsen af musik og sang som en del af forestillingen samt på helhedsindtrykket af forestillingens kunstneriske kvaliteter. 

Årets Danseforestilling / Performance

Prisen gives til bedste danseforestilling, ballet eller performance. Der bliver lagt vægt på forestillingens kunstneriske helhedsindtryk, herunder samspillet mellem dans/performance og rum samt mellem eventuel musik og dans/performance.

Årets Særpris

Prisen gives til forestillinger, der overbeviser f.eks. ved at skabe stor kunst med få midler, ved at udfordre scenekunstens genrer og konventioner eller bygger på nye og originale idéer. Der bliver lagt vægt på forestillingens kunstneriske helhed.

Talentpriser

Talentpriserne gives til unge professionelle talenter både inden for skuespil, instruktion, scenedesign, dramatik, opera eller anden sang i teatersammenhæng samt dans, ballet og performance. Prismodtageren skal have medvirket i eller til en opsætning i løbet af juryens bedømmelsesperiode, men i øvrigt være i begyndelsen af sin kunstneriske karriere.
Der uddeles årligt op til 8 Talentpriser.