Cookieregler

Hvor går humoren hen? Og hvor langt kan den gå?

I en tid, hvor der ikke er meget at grine af, hvad skal vi så med morskabsteatret?

Af Helle Solvang, vært på p1

I 2013 udkom Kaspar Colling Nielsens anmelderroste samtidsroman Den Danske Borgerkrig 2018-24. En satirisk og fabulerende historisk fremskrivning af, hvad der kan ske, hvis demokratiet smuldrer og mennesket mister troen på kærligheden og fællesskabet. Når Nørrebro Teaters direktør Mette Wolf vælger at sætte den op som morskabsteater er det for at udfordre tilskuerne. Men hvor langt kan humoren gå, og hvor går den hen i disse år? Kan morskabsteatret sætte en spændende ny dagsorden for komplicerede samfundsmæssige temaer? De spørgsmål blev vendt og drejet af panelet og de fremmødte, som repræsenterede både fagfolk inden for teater, revy og standup og almindelige entusiastiske teatergængere, unge som ældre.

Komikkens kunst

Teaterleder Mette Wolf ser ”morskab med mening” som et benspænd, der tvinger teatret og teatrets publikum til at undersøge, om det sjove har en dybere mening. Målet er, at publikum anskuer verden mere nuanceret og bedre kan finde ud af at leve deres liv, når de går herfra – det er det, humoren er så eminent til.

Skuespiller og tekstforfatter Ditte Hansen er – og har altid været – drevet af, at der er noget galt. ”Der er altid noget, jeg gerne vil ændre på, og mit værktøj er humoren. Komik har altid beskæftiget sig med de mørkeste og vigtigste emner og humoren er løsningen (og forløsningen) og dermed meningsfuld. Den perspektiverer. Så jeg savner i den grad, at teatre, radio og tv vil tage humoren langt mere alvorlig som genre og bestille mere komik, så der kan opstå et stærkere miljø omkring det at skrive komik og satire.”

Forfatter Kaspar Colling Nielsen oplever, at netop dét at skrive sjovt og skabe noget der er morsomt, er den største kunst. ”At være sjov er en måde at være intelligent på. Man har til alle tider fortalt historier, men det er meget krævende at være sjov. Det er ikke nødvendigvis noget, man kan lære”.

Hvad er det komik kan, som fx aviser og tv-debatter ikke kan?

Kaspar Colling Nielsen: ”Vi kan bruge det humoristiske til at fortælle noget meget tragisk, fx om menneskets ondskab. Komik behøver ikke være et middel til noget andet, men god komik rummer ofte alvor og en absurditet, der siger noget grundlæggende om vores virkelighed.”

Mette Wolf: ”Jeg håber på, at vi laver noget teater, der gør verden bedre og gør os bedre til at være mennesker sammen. Der opstår et fællesskab i salen, når historien er rigtig god. Og latteren er det allerbedste til at binde os sammen og skabe samhørighed.”

Ditte Hansen: ”Komik belyser verden og os selv, og med humor begynder vi ikke at forsvare os, men vi åbner os og griner af os selv og af hinanden og bliver dermed åbne for kritik. Hvor vi har et kritisk blik, bliver der et potentiale for forandring.”

I panelet sad:

Mette Wolf - direktør, Nørrebro Teater
Ditte Hansen – skuespiller og tekstforfatter
Kaspar Colling Nielsen - forfatter

Moderator:
Helle Solvang - vært i diverse kulturprogrammer og live-events i DR, bl.a. Malkokonkurrencen, Spil for Livet, Kunstermøder DRK, Vita P1, Sproglaboratoriet P1 og DR Romanprisen. Medlem af Vallekilde Højskoles Bestyrelse.

Reumert-salonen blev afholdt den 28. september 2016 på Nørrebro Teater.

Salonens gæster var meget aktive i dialogen og bidrog med både faglig indsigt og vigtige spørgsmål.