Cookieregler

Bikubens Hæderspris 1999

Lisbeth Balslev
”Teatrets kunst er mangfoldig. Operaens er det ikke mindre, den kan genspejle dybe menneskelige følelser og konflikter. Det lykkelige sammenfald af ord, musik og scenekunst giver et følelsernes drama, der viser, hvor rigt og nuanceret, hvor kontrastfyldt og sammensat menneskesindet er.”

Sådan indledte direktør Henrik Thufason motivationen for at overrække Bikubens Hæderspris til operasangeren Lisbeth Balslev. Han fremhævede intensitet og indlevelse som nøgleordene for den internationalt kendte sangers virke på operascenen og ikke mindst de uforglemmelige kvindeskikkelser, som hun har skabt på Den Jyske Opera.