Cookieregler

Bikubens Hæderspris 1998

Skuespiller Bodil Udsen

”En vulkan. En tyfon. Et rovdyr med en umættelig sult og en uudslukkelig tørst." Sådan — eller som noget i den retning — er Bodil Udsen ofte blevet beskrevet. Især Bodil Udsens store kvindeportrætter har været fascinerende, prægnante og har haft som mål at favne hele tilværelsen — også den del, vi normalt viger tilbage for, fordi den er skræmmende, uskøn, ubærlig.

Bodil Udsen modtager Bikubens Hæderspris for gennem alle årene at have udvist dette mod på scenen, for med sit eget — og de andres — liv som indsats at have troet på denne øjeblikkets sublime kunstform.

Det har bidraget til at holde den i live, sat en standard som det stadig er en stor udfordring for hendes kolleger at leve op til, og det har skabt milepæle i dansk teater og i den danske selvforståelse. Bodil Udsen har ved at investere hele sit ustyrlige temperament, sine tvivl og sin tro — sin sammensatte menneskelighed — på scenen ikke blot givet publikum mange uforglemmelige oplevelser, men også plantet tanker og erkendelser i vore sjæle, som for altid har slået rod.